İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları yönetimi, üretim/hizmet sunumu maliyetlerinin azaltılmasında, çalışanların performanslarının ve yeteneklerinin değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde, yöneticilerin doğru bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesinde etkin bir kaynak ve araçtır.

Şirketin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin ve verimli şekilde çalışabilmesi bilinciyle doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alım süreci uygulamaktır.

Basel'de Kariyer

 • İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme

Basel İlaç başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uyguluyor.
Aranılan niteliklere uygun olan adaylar mülakat için davet edilir. Mülakat aşamaları sırayla; İnsan Kaynakları ön görüşmesi, İlgili Birim Yöneticisi görüşmeleri, Referans Kontrolü görüşmesidir. Bu süreç sonunda uygun bulunan adaya iş teklifi yapılır ve adayın teklifi kabulünden sonra giriş işlemleri başlatılır.

İşe Alım Sürecindeki Uygulamalar

 • Yetkinlik bazlı mülakatlar
 • Genel yetenek testleri
 • Eğitim sonrası tıbbi bilgi testleri
 • Araç kullanım testi
 • Eğitim

Basel İlaç’ın başarısının sırrı çalışanlarının yüksek performansıdır. Bu performansın daha da geliştirilebilmesi, işe alım süreci ve işe alımdan sonraki süreçlerde kişisel ve mesleki alandaki gelişimleri eğitimlerle desteklenerek sağlanmaktadır. Bu eğitimler kısa/uzun süreli rotasyon çalışmaları ve çeşitli projelerle desteklenmekte ve kurum kültürü çeşitli sosyal aktivitelerle çalışanlara benimsetilmektedir. Ayrıca bu sayede firmaya olan bağlılık profesyonellik çerçevesinde sağlanmaktadır.

 • Performans Yönetimi

Basel İlaç İnsan Kaynakları'nın en önemli hedefi, yüksek performanslı, şirkete değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır.Çalışkanlığı, üretkenliği  ve samimiyetiyle kendini ispat eden her bir bireye kariyer imkanı sunulmaktadır.”Görev istenmez verilir” mantığından hareketle kariyer imkanlarını çalışanların kendilerinin oluşturduğuna inanan Basel İlaç , görev dağılımında çeşitli kademelerde liderler yetiştirmeyi de kendine hedef olarak belirlemiştir.

 • Ücretlendirme ve Yan Olanaklar

Ücretlendirme ve yan olanakların işlevselliği adil bir düzen içinde sürdürülerek
çalışan memnuniyeti devamlı kılınmaktadır.

Departmanlarımız

 • Satış ve Pazarlama

İnsanların kendilerini iyi hissetmelerini ve yaşam kalitesini arttırarak daha uzun yaşamalarını amaçlayan  Basel İlaç, ürünlerini etik ve bilimsel temeller doğrultusunda doktor ve eczacılar ile paylaşarak tıbbın hizmetine sunmaktadır.

 • Medikal

Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak ürünlerimiz ile ilgili medikal bilgilerin ve tedavilerle ilgili gelişmelerin doğru ve bilimsel temellere dayandırarak çalışanlarımıza ve doktorlara aktarılmasını amaçlamaktadır.

 • AR-GE

Araştırma ve geliştirme; yeni ürünler yaratmak amacıyla etik kurallar ve hassas klinik çalışmalar doğrultusunda ilaç güvenliğini sağlayarak, üretim kalitesini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.

 • Ruhsatlandırma ve Resmi İlişkiler

Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsat alarak ilaçların kullanıma sunulmasını sağlamak üzere gerekli prosedürleri yerine getirmek ve ilaç sektörünün bağlı olduğu yasal zorunluluklar doğrultusunda gelişmelerin takip edilerek şirket içinde uygulanmasını amaç edinmektedir.

 • Finans

Muhasebe, Bütçe Planlama ve Raporlama gibi finansal  süreçlerin etik kurallara, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak uygulanmasını hedeflemektedir.

 • İnsan Kaynakları

Organizasyonel gelişim bakış açısıyla sektördeki değişimleri önceden görerek öncü uygulamalar geliştirmeyi hedefleyen insan kaynakları, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin yönetimini sağlamaktadır.

 • Bilgi İşlem
 • Hukuk

Başvuru

Açık pozisyonları görmek ve başvuruda bulunmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

Bizimle çalışmak ister misiniz?